BUSINESS CONTINUITY PLANNING By

SIS CLOUD SERVICES

        ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่สงผลต่อองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt หรือในกรณีล่าสุดก็คือโรคระบาด COVID-19 ดังนั้นองค์กรต้องปรับตัวเองให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยงาน IT ในองค์กรนั้นมีการปรับตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เช่นการใช้เทคโนโลยีด้าน cloud computing ในการเข้ามาช่วยให้การทำงานยืดหยุ่นขึ้น ลด time to market และลดค่าใช้จ่ายลง

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจ IT Distribution ใน                        ประเทศไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2535 รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ Cloud สำหรับองค์กรภายใต้ชื่อ "SiS Cloud Services" ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการมากว่า 3 ปีแล้วและมีผู้ใช้บริการกว่า 200 องค์กร ได้เปิดให้บริการ Business Continuity Planning สำหรับองค์กรที่มองหาโซลูชั่น Backup หรือ Disaster Recovery เพื่อปกป้องข้อมูลจากภัยพิบัติหรือ Ransomware ต่างๆ รวมถึงทำให้ธุรกิจทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงักเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ

          Veeam – Platform สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลบนคลาวด์แบบครบวงจร

Veeam เป็นโซลูชั่นสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบจากภัยพิบัติที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบ IT ยุคใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับ Platform ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Virtualization, Public Cloud, Physical Server หรือ Enterprise Application อย่างเช่น SAP S/4 HANA หรือ Microsoft SQL Server โดยจุดเด่นของ Veeam นั้นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและความมีเสถียรภาพในการทำงาน โดย SiS Cloud Services ได้นำ Veeam เข้ามาเป็น Solution ในการสำรองและกู้คืนระบบจากภัยพิบัติแบบครบวงจรผ่านทาง Veeam Cloud Connect ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ Replicate Virtual Machine ไปยังคลาวด์และกู้คืนระบบได้ด้วยตัวเองแบบ One-Click ผ่าน Self-Service Portal ที่ช่วยให้การกู้คืนระบบเป็นเรื่องง่ายๆภายในเวลา 5 นาที

VMWare – Platform สำหรับการให้บริการ Virtual Private Cloud ชั้นนำ

          SiS Cloud Services อาศัยเทคโนโลยี VMware Cloud Platform ช่วยให้องค์กรมี Disaster Recovery Site แบบ Virtual Private Cloud ของตัวเอง และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในระดับ Enterprise อย่างครบถ้วน ได้แก่ Virtual Network, Virtual Server และ Virtual Storage รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเช่น Virtual Firewall นอกจากนี้ VMWare Cloud Platform ยังรองรับการใช้งานในรูปแบบ Hybrid Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลเสมือนบนคลาวด์และศูนย์ข้อมูลของผู้ใช้งานผ่าน L2 Network Extension รองรับการย้ายระบบงานไปยังคลาวด์และการบริหารจัดการระบบอย่างไร้รอยต่อ

บริการเสริมจาก SiS Cloud Services ที่ช่วยให้การทำ Business Continuity Planner เป็นเรื่องง่ายๆ

         นอกจาก Veeam และ VMware Cloud Platform ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโซลูชั่น Business Continuity Planning แล้ว SiS Cloud Services ยังมีการให้บริการพื้นที่สำนักงานสำหรับให้พนักงานทดสอบและกู้คืนระบบจากภัยพิบัติตั้งอยู่ที่ อาคารภคินท์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 ซึ่งสามารถรองรับพนักงานได้กว่า 100 ที่นั่ง และยังมีบริการเสริมสำหรับทำให้การทดสอบและกู้คืนระบบเป็นเรื่องง่ายๆเช่น บริการเช่า Laptop และ Thin Client, บริการ VDO Conference สำหรับประชุมทางไกล รวมถึงบริการ Virtual Desktop on Cloud ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้รวมถึงการตอบโจทย์ Work From Home ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

 

โซลูชั่น Business Continuity Service ของ SiS Cloud Services เหมาะกับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ โดยท่านสามารถดูข้อมูลจาก Reference Customer ของเราเพิ่มเติมได้